Yunus Emre Enstitüsü Uzaktan Eğitim Danışmanlığı

AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı ile hayata geçirilen bir dizi kültür projesinin kapsamında Yunus Emre Enstitüsü’nün Avrupa’daki temsilciklerine yönelik hazırladığı uzaktan eğitimlere danışmanlık yaptık.

Projede;

>> Kültürlerarası Diyalog Eğitimine Giriş

>> Kültürlerarası Diyalog Vaka Çalışmaları

>> Kültürlerarası Diyalog Teorisini Pratiğe Uygulama

>> Kültürlerarası Diyalogta İletişim Boyutları

konuları başta olmak üzere 12 modülde hazırlanan çevrimiçi eğitimler için Çevrimiçi Eğitim Hazırlama Rehberi ve Çevrimiçi Eğitimler için İçerik Geliştirme Rehberi hazırlandı. Öğretim Yönetim Sisteminin (ÖYS) tasarlanması ve sürdürülmesi için destek verildi. Eğitimler tamamlandıktan sonra katılımcı performansına yönelik olarak raporlama yapıldı.

Proje Web Sitesi: icd.yee.org.tr