Yapay Zeka ve Verimlilik

Bu eğitim çalışanların iş süreçlerindeki etkinliklerini artırmak için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Bu eğitimle katılımcılar, yapay zeka teknolojilerini kullanarak görsel ve video içerik oluşturma, ses ve müzik üretimi gibi yaratıcı süreçleri hızlandırmayı; büyük veri setleri ile çalışma, PDF belgelerini özetleme ve hızlı sunum hazırlama gibi işlevsel becerileri öğreneceklerdir. Bu eğitim, günümüzün hızla değişen iş dünyasında rekabet avantajı elde etmek isteyen her seviyedeki profesyonel için idealdir.

Yapay Zeka ve Toplum Eğitimi

Yapay zeka sadece bir teknoloji değil, sosyo-teknik bir olgu. Bu teknoloji, büyük küresel sorunları çözebilme kapasitesi kadar, yol açabileceği önemli sosyal sorunlarla da bir belirsizlik ortamı oluşturuyor. Herkesin alması gereken bu eğitimde, yapay zekanın çalışma hayatına ve sosyal hayata etkilerini öğreniyor; yapay zeka ön yargısının sebeplerini ve sonuçlarını tartışıyoruz..