Hizmetlerimiz

Dijital çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri hedef gruplara aktararak, bireylerin ve kurumların amaçlarını gerçekleştirmesine yardımcı oluyoruz.

Bireysel düzeyde , dijital kapasiteyi, bir kişinin dijital bir toplumda yaşamak, öğrenmek ve çalışmak üzere donatan yetenekleri geliştirmek olarak tanımlıyoruz. Kurumsal düzeyde , çalışanların dijital kapasitesinin ötesinde, bir kurumun kültürünün, iş yeteneğinin ve altyapısının dijital uygulamalar ile etkin ve verimli bir hale getirilmesini anlıyoruz.

Bireylerin ve kurumların dijital kapasitelerini artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

DİJİTAL

DÖNÜŞÜM

Dijital İletişim ve Yönetişim

Dijital güçlendirme eğitimleri ile bireylerin ve kurumların dijital iletişim ve yönetişim kapasitelerini artırıyoruz. 

Strateji

İçerik

Ölçümleme

HİZMETLERİMİZ
 • Dijital İletişim Stratejisi
 • Dijital Güvenlik
 • Dijital Yönetişim
 • Sosyal Medya İletişimi
 • Dijital Savunuculuk ve Kampanya
 • Dijital için Metin Yazma
 • Dijital için Görsel ve Video Oluşturma
 • Dijital Hikaye Anlatımı
 • Veri Görselleştirme
 • Kitlesel Kaynak Geliştirme
 • Web Sitesi ve E-Bülten

Dijital öğrenme ya da e-öğrenme, bilgiye ulaşma ve öğrenme sürecini, teknolojiyi kullanarak zaman ve mekandan bağımsız hale getiren bir öğrenme modelidir. 

Günümüzde insanlar, cep telefonlarından bile anında online bir eğitime bağlanabiliyor ve öğrenme süreçlerine kesintisiz devam edebiliyorlar. Burada amaç, öğrenmenin önündeki kısıtları en aza indirmek ve kalıcı öğrenmeyi desteklemektir.

Tasarımdan uygulamaya öğrenim yönetim sistemleri sunuyoruz...

DİJİTAL

ÖĞRENME

Öğrenim Yönetim Sistemi

Öğrenim Yönetim Sistemi (ÖYS) ya da İngilizce adıyla Learning Management System (LMS), uzaktan eğitimin internet üzerinden yapılmasını mümkün kılan yazılım ve uygulamalardır.

Analiz ve Tasarım

Geliştirme

Uygulama

HİZMETLERİMİZ
 • Eğitim hedef kitlesi ve seviye tasarımı
 • Öğrenim hedefleri ve eğitim matriksi
 • Eğitim multimedya içeriklerinin üretilmesi
 • ÖYS tasarımı ve kodlama
 • ÖYS içerik ve kullanıcı yönetimi
 • ÖYS test, geribildirim ve geliştirme

SOSYAL PAZARLAMA

Sosyal Pazarlama bireylere ve topluluklara fayda sağlayan davranışları etkilemek için pazarlama kavramlarını diğer yaklaşımlarla geliştirmeyi ve bütünleştirmeyi amaçlar.

Sosyal Marka

Sosyal marka, geleneksel markalardan farklı olarak,  toplumsal paydaşlara hitap etme, toplum içi ortaklıkları geliştirme, verilecek değişim/gelişim hizmetinin konusuyla ilgili politikaları oluşturmaya ve yaygınlaştırmaya destek olma stratejileri ile inşa edilir. 

İş Modeli

Ölçümleme

Etki

HİZMETLERİMİZ
 • İş Modeli Tasarımı
 • Etki Ölçümleme
 • İletişim Stratejisi ve Planı
 • Dijital Pazarlama
 • Sosyal Medya Pazarlama
 • İnternet Reklamcılığı 
 • İçerik Pazarlama