Yapay Zeka ve Toplum: Alan Turing Enstitüsü’nden İçgörüler

Yapay Zeka (YZ), siyasi katılımdan hayvanlarla iletişime kadar hayatımızın çeşitli yönlerini kökten değiştiriyor. Alan Turing Enstitüsü’nün “Too Long Didn’t Read” serisinde sunduğu bir tartışma, YZ’nin toplum üzerindeki etkilerini inceliyor. Bu makale, aşağıdaki videonun ana noktaları özetleyerek, İngiltere’nin ilk AI parlamenter adayı, AI ile ilgili etik hususlar ve AI’nin hayvan iletişimini anlama konusundaki rolü üzerine odaklanıyor.