Projelerimiz

Hrant dink vakfı yapay zeka okuryazarlığı eğitimi

Hrant Dink Vakfı çalışanlarına ve gönüllülerine, yapay zeka teknolojisi, yapay zekanın toplumsal etkisi, üretken yapay zeka araçları ve verimlilik konularında 2 gün süren okuryazarlık eğitimi verdik. 

Kız Kardeşim Projesi Kampüs Programı

Coca Cola’nın “Kız Kardeşim” sosyal sorumluluk projesi için, eğitim videoları hazırladık. Genç kadınları hedefleyen bu eğitim videolarının senaryo, çekim, kurgu ve post prodüksiyon aşamalarını üstlendik. Videolar projenin Kampüs Programı çerçevesinde kullanıcılarla buluştu.  

BUĞDAY DERNEĞİ KAPASİTE GÜÇLENDİRME

Buğday Derneği çalışanlarına ve gönüllülerine, Google Workspace ve Üretken yapay zeka araçlarının iş süreçlerinde kullanımı konusunda çevrimiçi dijital kapasite güçlendirme eğitimleri verdik.

Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Derneği Üretken Yapay Zekaya Giriş Eğitimi

Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Derneği üyesi örgütlerin çalışan ve gönüllülerine yönelik, üretken yapay zekaya giriş eğitimi verildi. Bu eğitimle katılımcılara üretken yapay zeka araçlarının verimlilik amacıyla kullanım örnekleri gösterildi. 

DEMOS Derneği İletişim Danışmanlığı

DEMOS, toplumsal barışın tesis edildiği, bütün kimliklerin eşitlik içinde yaşadığı bir toplum amacıyla araştırmalar, analizler ve çeviriler yapıyor ve bunları kamuoyu ile paylaşıyor. DEMOS’un dijital içerik ve iletişim faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla danışmanlık hizmetleri verdik.

STGM Yapay Zeka Okuryazarlığı Eğitimleri Turu

STGM tarafından düzenlenne eğitimler kapsamında 10 ilde “Sivil Toplum ve Yapay Zeka” eğitimleri veriyoruz. Yapay zeka teknolojisini teknik, sosyal ve verimlilk boyutları ile ele alan bu eğitimler, sivil topolum çalışanların yapay zeka teknolojisi hakkındaki farkındalığını arttırmayı ve üretken yapay zeka araçlarını etkili bir şekilde kullanabilmelerini amaçlıyor.  

YEREL İNİSİYATİFLER İLETİŞİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

GIZ (The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, Alman Uluslararası İşbirliği Topluluğu) tarafından yürütülen CLIP 2 (Toplum Temelli Yerel İnisiyatifler) Projesi çerçevesinde, mülteci hakları alanında çalışan, ADA Türkiye Ağı üyesi, sivil toplum örgütlerine yönelik iletişim kapasitesi güçlendirme eğitimleri düzenliyoruz.

GOLADER İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

Derneğin dijital dönüşüm süreci kapsamında, iletişm süreçlerini planlamak ve yeni stratejiler geliştirmek üzere çalışmalar yaptık. Online ve yüz yüze yürütülen eğitim ve danışmanlık çalışmaları sonucunda, kurumun “iletişim stratejisi” oluşturuldu ve kurum çalışanları ile birlikte geliştirildi. 

REEDER İLE KIZLAR KODLAR

‘Reeder ile Kızlar Kodlar Projesi’, Milli Eğitim Bakanlığı – Reeder iş birliği ile İstanbul, Manisa, Mersin, Gaziantep ve Samsun’da, her ilde 10 meslek lisesinde öğrenim gören 12-18 yaş aralığındaki 2500 kız çocuğuna çevrimiçi STEAM/Maker eğitimleri ve 250 kız öğrenciye uygulamalı atölyeler sunmak, onları geleceğin başarılı kadın yazılımcıları, mühendisleri ve bilim insanları olmaları yolunda desteklemek amacıyla yapılıyor.

RESTORAN ve KAFELER DİJİTALLEŞİYOR

Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor adlı proje ile restoran, kafe işletme sahiplerinin ve çalışanlarının dijital pazarlama becerilerinin yüz yüze eğitimler, webinarlar ve online eğitimler ile geliştirilmesi amaçlandı. Proje kapsamında iki yıl içerisinde 20 bin restoran ve kafenin dijital güçlendirme eğitimlerinden faydalanması hedeflendi. 

google dijital atölye

Google Dijital Atölye; her yaştan bireyin dijital dünyaya adım atarak aldığı eğitimi kariyerinde kullanabilmesi için Google Türkiye’nin oluşturduğu bir projedir. Google Dijital Atölye projesine BTK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR ve TOBB destek vermektedir. Google Dijital Atölyeye Google hesabı ile giriş yapıp eğitime katılarak sertifika alınabilir.

stgm dijital iletişim ve yönetişim eğitimleri

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği, kapasite güçlendirme çalışmalarıyla, Türkiye’de hak temelli sivil toplum örgütlerinin güçlenip daha etkin çalışmalar yapmalarına destek olmaktadır. Bu çerçevede STÖ’lerin dijital alandaki kapasitelerini güçlendirmek için eğitim çalışmaları yapmaktadır. 2018’den bugüne STGM ile dijital kapasite güçlendirme eğitimlerinde birlikte çalışıyoruz. Bu çerçevede yüz yüze, online eğitimler düzenlemekte, mentorluk çalışmaları yapmaktayız.

BTK ve Google Güvenli İnternet Günü

Her yıl Şubat ayında kutlanan Güvenli İnternet Günü kapsamında, BTK ve Google iş birliğiyle gerçekleşen etkinliklerde 2018’den beri ortaöğretim ve lise öğrencilerine yönelik Güvenli İnternet Sunumları ve içerik geliştirme çalışmalarıyla yer alıyoruz.

mavi kalem derneği dijital iletişim danışmanlığı

Mavi Kalem gönüllü ve çalışanlarına yönelik olarak dijital çağda iletişim hakkında genel farkındalık eğitimlerinin ardından, haftada bir toplanarak atölye çalışmaları yaptık ve Mavi Kalem’in iletişim çalışmalarını değerlendirdik. Yaklaşık 6 ay süren danışmanlık ve mentorluk süreci sonunda Mavi Kalem çalışanları ile birlikte Dijital İletişim Stratejisi ve İçerik Planı dokümanlarını oluşturduk. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele haftası kapsamında içerik ve sosyal medya iletişimi süreci yürüttük

gazeteciler cemiyeti dijital gazetecilik eğitimleri

Gazeteciler Cemiyeti tarafından gazeteci ve iletişim öğrencileri için geliştirilen eğitim platformu GC Akademi için dijital gazeteciliğe yönelik eğitimler hazırladık. Eğitimler, senkron (eşzamanlı) ve asenkron (farklı zamanlı) olarak hibrit (karma) bir şekilde planlandı. Katılımcılar kendi hızlarında asenkron bölümleri tamamladılar ve senkron oturumda sorularını sordular.

yunus emre enstitüsü uzaktan eğitim DANIŞMANLIĞI

AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı ile hayata geçirilen bir dizi kültür projesinin kapsamında Yunus Emre Enstitüsünün Ankara merkezi ve Avrupa’daki temsilciklerine yönelik Kültürlerarası Diyalog Dijital Eğitimlerine danışmanlık yaptık.

stgm STOK ÖĞRENME PLATFORMU DANIŞMANLIĞI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezinin (STGM) sivil toplum örgütlerinin kapasitelerini güçlendirmek için planladığı dijital öğrenme sistemi STOK’un tasarlanması ve içerik geliştirme süreçlerine danışmanlık yaptık. Süreç içinde, Dijital Öğrenim Tasarımı Kılavuzu, Dijital Öğrenme için İçerik Geliştirme Kılavuzu hazırladık. Video, metin, animasyon, podcast vb. içeriklere yönelik olarak şablonlar geliştirdik.

UNFPA DİJİTAL İLETİŞİM VE SAVUNUCULUK EĞİTİMLERİ

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, UNFPA tarafından yürütülen Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikleri Önlenmesi Projesi kapsamında STGM’nin desteği ile hazırlanan online eğitim serisinde “Sivil Toplum Örgütleri için Dijital İletişim ve Savunuculuk” eğitimleri ve projede ter alan sivil toplum kurumlarına mentorlük hizmeti verdik.

LİSTAG DERNEĞİ DİJİTAL İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

LİSTAG gönüllü ve çalışanlarına yönelik olarak dijital çağda iletişim hakkında genel farkındalık eğitimlerinin ardından, haftada bir toplanarak atölye çalışmaları yaptık ve LİSTAG’ın iletişim çalışmalarını değerlendirdik. Yaklaşık 6 ay süren danışmanlık ve mentorluk süreci sonunda LİSTAG çalışanları ile birlikte Dijital İletişim Stratejisi ve İçerik Planı dokümanlarını oluşturduk. Çeşitli içerik çalışmalarına destek olduk.

Sade "amaçlar için iletişim" projesi eğitimleri

Sürdürülebilirlik Adımları Derneği (SADE) tarafından yürütülen “Amaçlar için İletişim” projesi kapsamında,  “Haberin Yaygınlaşması için Dijital Pazarlama ve Alternatif İletişim Araçları: Video, Podcast, Grafik Tasarım ve Veri Görselleştirme” eğitimleri verdik.

DENGE DENETLEME AĞI

İstanbul Politikalar Merkezi (İPA) tarafından yürütülen Denge ve Denetleme Ağı projesinin, kurumsal kimlik çalışmalarını, web sitesi ve sosyal medya tasarımlarını yaptık. Dijital İletişim Planı’nı hazırladık. 

AB'yi ÖĞRENİYORUM PROJESİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen AB’yi Öğreniyorum Projesi’nin kurumsal kimlik çalışmasını ve web sitesini yaptık. Kurumsal karakterleri tasarladık ve basılı yayınlarını hazırladık.