Gazetecilik Üzerindeki Yapay Zekanın Etkisini Anlamak: Tarihsel Bir Perspektif

Hızla gelişen teknoloji dünyasında, en önemli ilerlemelerden biri yapay zekanın (YZ) geliştirilmesi ve uygulanması olmuştur. Bu makale, özellikle gazetecilikteki YZ ile ilgili yanlış anlamaları araştırmakta ve gelecekteki potansiyel etkilerini incelemektedir. Tarihsel teknolojik ilerlemeler ve bunların sonuçları hakkında içgörüler sunan bir konuşmadan yola çıkarak, YZ’nın dönüştürücü gücünü ve gazetecilikte yeniden düşünülmesi gereken yaklaşımları anlamaya çalışacağız.

10 ilde Sivil Toplum ve Yapay Zeka Eğitimleri

Nisan 2024’e kadar sürecek STGM tarafından yürütülen bir proje kapsamında, iki gün süren eğitimler boyunca Yapay Zeka ve Sivil Toplum konusunda 2 gün süren eğitimler düzenliyoruz. Eğitimlerde, yapay zekanın sivil toplumda oynayabileceği rol konusunda derinlemesine bilgi sunmayı ve sivil toplum örgütlerinin yapay zekayı kullanarak çalışmalarını daha verimli ve etkili biçimde sürdürmeleri için yöntemler göstermeyi amaçlıyoruz.  

Yapay Zeka ve Verimlilik

Bu eğitim çalışanların iş süreçlerindeki etkinliklerini artırmak için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Bu eğitimle katılımcılar, yapay zeka teknolojilerini kullanarak görsel ve video içerik oluşturma, ses ve müzik üretimi gibi yaratıcı süreçleri hızlandırmayı; büyük veri setleri ile çalışma, PDF belgelerini özetleme ve hızlı sunum hazırlama gibi işlevsel becerileri öğreneceklerdir. Bu eğitim, günümüzün hızla değişen iş dünyasında rekabet avantajı elde etmek isteyen her seviyedeki profesyonel için idealdir.

Yapay Zeka ve Toplum Eğitimi

Yapay zeka sadece bir teknoloji değil, sosyo-teknik bir olgu. Bu teknoloji, büyük küresel sorunları çözebilme kapasitesi kadar, yol açabileceği önemli sosyal sorunlarla da bir belirsizlik ortamı oluşturuyor. Herkesin alması gereken bu eğitimde, yapay zekanın çalışma hayatına ve sosyal hayata etkilerini öğreniyor; yapay zeka ön yargısının sebeplerini ve sonuçlarını tartışıyoruz..