Eğitimlerimiz

YAPAY ZEKA VE DEMOKRASİ

Tüm çalışanların ve yöneticilerin alması gereken bu temel eğitim, yapay zeka (AI) teknolojisinin seçim ve demokratik katılım süreçlerine olumlu ve olumsuz etkilerini dünyadaki çeşitli uygulama örnekleri üzerinden tartışıyor.

YAPAY ZEKANIN TEMELLERİ

Tüm çalışanların ve yöneticilerin alması gereken bu temel eğitim, yapay zeka (AI) teknolojisinin ne olduğuna, nasıl çalıştığına ve hangi sektörlerde, hangi amaçlarla kullanıldığına odaklanıyor. 

chatgpt ve gemını eğitimi

Tüm çalışanların ve yöneticilerin alması gereken bu temel eğitimde en popüler iki üretken yapay zeka modelinin özellikleri, farkları ve ileri düzey prompt (istem) yazma teknikleri hakkında bilgiler verilmektedir. 

YAPAY ZEKA VE TOPLUM

Yapay zeka sadece bir teknoloji değil, sosyo-teknik bir olgu. Bu teknoloji, büyük küresel sorunları çözebilme kapasitesi kadar, yol açabileceği önemli sosyal sorunlarla da bir belirsizlik ortamı oluşturuyor. Herkesin alması gereken bu eğitimde, yapay zekanın çalışma hayatına ve sosyal hayata etkilerini öğreniyor; yapay zeka ön yargısının sebeplerini ve sonuçlarını tartışıyoruz.

YAPAY ZEKA VE VERİMLİLİK

Bu eğitim çalışanların iş süreçlerindeki etkinliklerini artırmak için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Bu eğitimle katılımcılar, yapay zeka teknolojilerini kullanarak görsel ve video içerik oluşturma, ses ve müzik üretimi gibi yaratıcı süreçleri hızlandırmayı; büyük veri setleri ile çalışma, PDF belgelerini özetleme ve hızlı sunum hazırlama gibi işlevsel becerileri öğreneceklerdir. Bu eğitim, günümüzün hızla değişen iş dünyasında rekabet avantajı elde etmek isteyen her seviyedeki profesyonel için idealdir.

SORUMLU YAPAY ZEKA KULLANIMI

Bu eğitim, çalışanlara yapay zekanın iş hedeflerine yönelik etkin kullanımından kişisel veri güvenliğine, sorumlu kullanım ilke ve pratiklerine kadar geniş bir yelpazede bilgi sunmayı amaçlamaktadır.  Bu eğitim, teknolojinin potansiyelini maksimize ederken olası riskleri minimize etmeyi amaçlayan her seviyeden profesyonel için idealdir

DİJİTAL LİDERLİK

Dijital liderlik eğitimi, yöneticiler ve proje ekipleri için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Bu eğitim, yıkıcı dijital teknolojilerin tanımını, bileşenlerini, gereksinimlerini, kullanım alanlarını ve risklerini kapsayarak katılımcılara bu teknolojilerin farklı sektörlerde nasıl uygulanabileceğini ve gelecekteki projeksiyonlarını anlatmaktadır. Dijital dönüşüm ve dijitalleşme süreçlerinin temel prensiplerini öğrenerek, katılımcılar bu bilgileri iş dünyasının çeşitli alanlarında uygulama fırsatı bulacaklar.

ETKİLEŞİM ODAKLI SOSYAL MEDYA

“Etkileşim Odaklı Sosyal Medya Yönetimi” eğitimi, markaların sosyal medya platformlarında etkileşimi maksimize etmek ve hedef kitleleriyle daha etkili bir şekilde iletişim kurmak için gerekli stratejileri ve teknikleri öğrenmelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu eğitim programı, sosyal medya algoritmalarının anlaşılması, platformların özelliklerine göre içerik üretimi, etkileşim odaklı stratejiler geliştirme ve topluluk yönetimi gibi konuları kapsamaktadır.

VERİ OKURYAZARLIĞI

“Veri Okuryazarlığı” eğitimi, pazarlama, satış ve finans ekiplerinin veriye dayalı karar verme süreçlerinde etkinliklerini artırmayı hedeflemektedir. Bu eğitim programı, veri okuryazarlığının anlamı ve kapsamını detaylı bir şekilde ele alarak, katılımcılarına veri toplama, temizleme, düzenleme teknikleri ve veri stratejisi oluşturma konularında temel beceriler kazandırır. Ayrıca, farklı grafik türlerini ve kullanım yerlerini öğrenerek, veri görselleştirme yöntemleri ve hikaye anlatıcılığı ile verilerin daha etkili bir şekilde sunulmasını sağlamayı amaçlar.

DİJİTAL İLETİŞİM STRATEJİSİ

“Dijital İletişim Stratejisi” eğitimi, markaların dijital dünyada nasıl etkili bir şekilde konumlanacaklarını ve hedef kitleleriyle nasıl etkili bir iletişim kuracaklarını öğrenmeleri için kapsamlı bir program sunar. Bu eğitim; değer önerisi belirleme, hedeflerin ve hedef kitlelerin netleştirilmesi, dijital varlıkların ve mecraların etkin kullanımı, içerik türlerinin seçimi ve dijital reklamcılık stratejilerinin geliştirilmesi gibi önemli konuları ele alır. Ayrıca, katılımcılara ölçme ve değerlendirme teknikleri üzerinden kampanyalarının performansını nasıl analiz edecekleri ve iyileştirecekleri konusunda derinlemesine bilgi sağlar.

DİJİTAL İÇERİK VE HİKAYE ANLATIMI

“Dijital İçerik ve Hikaye Anlatımı Eğitimi”, pazarlama ve iletişim profesyonellerinin, marka yöneticilerinin dijital dünyada etkileyici ve bağlayıcı içerikler üretmelerini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu eğitim, nitelikli dijital içerik oluşturmanın temellerinden, dijital platformlar için etkili metin yazımına, görsel ve video üretimi tekniklerinden podcast yayıncılığına ve dijital hikaye anlatımının inceliklerine kadar geniş bir yelpazede konuları kapsar. Bu eğitim, dijital içerik üretiminin her aşamasında uygulanabilecek pratik bilgi ve becerilerle donatılmış bir program sunar.

dijital OKURYAZARLIK

“Dijital Okuryazarlık Eğitimi”, dijital çağın iş yaşamımız üzerindeki etkilerini anlamak ve bu yeni ortamda bilinçli bir şekilde hareket edebilmek için tüm çalışanlara yönelik tasarlanmıştır. Eğitim, dijitalleşmenin iş dünyasındaki dinamiklerini, haber akışları ve medya kanallarındaki değişimleri, sahte haberler ve nefret söylemi ile mücadele yöntemlerini kapsamaktadır. Ayrıca, arama motorlarının çalışma prensipleri, etkili arama teknikleri ve dijital güvenlikle ilgili temel bilgiler gibi önemli konuları da içermektedir.