Seminer Hakkında Bilgiler


Dijital demokrasi ya da edemokrasi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımıyla vatandaşların karar verme süreçlerine eşit derecede katılımının güvence altına alındığı, siyasi olarak kendi kaderini tayin hakkının özgür ve eşit uygulamasını mümkün kılan sosyal, ekonomik ve kültürel koşulları kapsar. Bu seminerde, dijital demokrasinin tarihi, dijital demokrasi yaklaşımları, farklı ülkelerdeki deneyimler ve geleceğe yönelik bir vizyon sunulmaktadır. Bunun yanında bilgi ve iletişim teknolojilerinin mevcut temsili demokratik sistemlere olan olumlu ve olumsuz etkisi tartışılmakta, son siyasi/sosyal gelişmeler internet teknolojileri bağlamında değerlendirilmektedir. 

SEMİNER KİMLERE YÖNELİK?

Dijital demokrasi kavramı, dijital demokrasi yaklaşımları, örnek vakalar ve geleceğe yönelik dijital demokrasi vizyonu ile ilgili kapsamlı bilgi almak isteyen başta siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumları olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar bu seminerden faydalanabilir. 

SEMİNER İÇERİĞİ

Dijital demokrasi nedir? Devlet, şirket, toplum merkezli dijital demokrasi yaklaşımları. Farklı ülkelerden dijital demokrasi uygulamaları. Dijital demokrasi araçları ve kullanım şekilleri. Dijital demokrasi vizyonu ve gelecek. 

SEMİNER SÜRESİ

40-60 Dakika         
Sunum süresi etkinliğin koşullarına göre değişiklik gösterebilir. 

SEMİNER / SUNUM / BİLDİRİ TALEPLERİNİZ İÇİN lütfen AŞAĞIDAKİ İLETİŞİM FORMUNU DOLDURUN.

İLETİŞİM FORMU