Buğday Derneği Dijital Kapasite Güçlendirme

Buğday Derneği, toplumda ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığı oluşturmak; ekolojik dengelerin geri dönüşü olmayacak hız ve biçimde bozulması sonucunda ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları sunmak ve doğa ile uyumlu yaşamı desteklemek için çalışmaktadır.

Buğday Derneği çalışanlarına ve gönüllülerine gündelik iş süreçleri içinde kullandıkları ve kullanmak istedikleri dijital araçlar hakkında çevrimiçi eğitimler düzenledik. Bu eğitimler Gmail, Alerts, Keep, Takvim, Görevler, Spaces, Drive, Doc, Sheet, Forms, Slayts, Sites, Meet, Pinpoint araçlarını içeren Google Workspace ile ChatGPT, Midjourney, Adobe Firefly, Copilot, ChatPDF, Gamma ve Merlin araçların verimlilik amacıyla kullanımına ilişkin üretken yapay zeka eğitimlerini kapsamaktaydı.

6 çevrimiçi oturum boyunca dijital araçlar ile çeşitli iş senaryoları üzerinden uygulamalı bir yöntem izlendi.