Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Derneği Yapay Zekaya Giriş Eğitimi

Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Derneği, Türkiye’deki LGBTİ+ derneklerinin bir araya geldiği en geniş zemindir. Kökleri, LGBTİ+ örgütlerinin birlikte hareket etmek için oluşturduğu platform ve ağlara dayanan dernek; LGBTİ+ derneklerinin kapasitelerinin geliştirilmesi için çalışıyor. Üye örgütlere hibe ve kapasite güçlendirme destekleri sunuyor.

Derneğe üye örgütlerden gelen katılımcılara, üretken yapay zeka araçlarının verimlilik amacıyla kullanım örnekleri gösterildi.  Çevrimiçi eğitimde aşağıdaki konular ele alındı:

  • Üretken Yapay Zeka Nedir?
  • Sivil Toplum için ChatGPT ve Bard
  • İstem  (Promt) Yazma Teknikleri ve Örnek İstemler 
  • Üretken Yapay Zeka ile Görsel Üretimi: Midjourney, Adobe Firefly, Bing Image Creator
  • Üretken Yapay Zeka ile Video Üretimi: Runway, Heygen
  • Yapay Zeka Verimlilik Araçları: ChatPDF, Gamma, Merlin