Yetkinlik Temelli E-Öğrenme Tasarımı

Yetkinlik temelli online eğitim (e-öğrenme) yaklaşımında; dijital öğrenme tasarımı, belirli yeterliliklerin veya becerilerin belirlenmesi ile başlar ve öğrenenlerin her bir yeterlilik veya beceriyi kendi hızlarında edinmelerine ve geliştirmelerine olanak sağlar. Öğrenenler, ihtiyaç duydukları bir beceriyi veya yetkinliği öğrenebilirler (böylece o beceri ve yetkinliği öğrendiklerini gösteren bir rozet alırlar) veya bir dizi beceri ve yetkinlik içeren bir öğrenim programını tamamlarlar (böylece bir öğrenim programını tamamladıklarını gösteren bir sertifika alırlar).

Neden Yetkinlik Tabanlı Eğitim?

Yetkinlik temelli online eğitim, uygulamaya dönük veya mesleki becerileri ve yeterlilikleri geliştirmekte sıklıkla kullanılan bir yöntemdir; 

Yetkinlik temelli eğitimde;

  • Kolay tanımlanabilir beceriler gerektiren işlerde istihdam edilmek isteyen yetişkinler gibi belli hedef kitlelere uygun bir yaklaşımdır.
  • Öğrenenlerin ve çalıştığı kurumun acil ihtiyaçlarına odaklanır.
  • İş yerinde ve aile hayatında yükümlülükleri olan öğrenenlere, kendi hızlarında çalışma olanağı sağlar;
  • Öğrenenlerin yeterlilik kazanma süreci hızlanır.

Kullanıcı Odaklı Tasarım Nedir?

E-Öğrenme platformlarında temel sorunlardan birisi kullanıcıların eğitimleri tamamlama oranının ortalama %20’nin altında kalmasıdır. Bunun temel sebebi eğitim tasarımlarının geleneksel yüz yüze eğitim modeline göre geliştirilmesi ve kullanıcıların kendi kendine öğrenme (self paced) deneyimlerini destekleyen unsurlar içermemesidir. Kullanıcı odaklılık, bir çevrimiçi eğitim platformunun kullanıcı deneyimine göre tasarlanması ve geleneksel eğitim içeriklerinin e-öğrenme içeriklerine dönüştürülmesidir. 

Kullanıcı odaklı bir e-öğrenme tasarımında, kullanıcının dijital okur yazarlık seviyesi, arayüzün kullanım kolaylığı, kullanıcı takibi, gelişim takibi, eğitim materyali niteliği, erişim ve etkileşime odaklanılır. 

E-Öğrenme Tasarımında ATGUD Modeli

Analiz, Tasarım, Geliştirme, Uygulama ve Değerlendirme fazlarının baş harflerinden oluşan ATGUD modeli, en yaygın olarak kullanılan çevrimiçi eğitim tasarımı ve üretimi modelidir.  ATGUD’un yaygın kullanılmasının nedenleri; öğrenme hedeflerinin net olarak belirlendiği, içeriğin özenle yapılandırıldığı, öğrenen ve eğitmen iş yükünün kontrollü bir şekilde belirlendiği, öğrenci faaliyetlerinin ve değerlendirmenin istenen öğrenme çıktılarıyla güçlü bir şekilde birleştirildiği nitelikli bir tasarım modeli olarak kabul edilmesidir. ATGUD, tasarım ilkelerinin sistemli ve eksiksiz bir şekilde tanımlanıp yürütülmesine izin verir. Aynı zamanda, çok sayıda dersin aynı kalite standartlarında tasarlanması ve geliştirilmesini sağlamak için faydalı bir modeldir.

ATGUD modelinin 5 aşaması vardır:

1. ANALİZ: Eğitimlerin hedef kitlesinin, eğitiminlerin seviyesinin ve eğitimin kaynaklarının belirlenmesi.

2. TASARIM: Öğrenim hedeflerinin ve eğitim matriksinin hazırlanması. Değerlendirme ve etkileşim tasarımının yapılması. 

3. GELİŞTİRME: Eğitim içeriklerinin hazırlanması. ÖYS’nin  (Öğrenim Yönetim Sistemi) tasarımı ve geliştirilmesi, eğitimlerin ÖYS’ye yüklenmesi ve test edilmesi. 

4. UYGULAMA: Eğitimlerin tanıtılması, içerik ve kullanıcı yönetimi. 

5. DEĞERLENDİRME: Eğitimlerle ilgili geribildirim alınması, verilerin değerlendirilmesi ve geliştirme yapılması.