Yapay Zeka ve Verimlilik

Bu eğitim çalışanların iş süreçlerindeki etkinliklerini artırmak için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Bu eğitimle katılımcılar, yapay zeka teknolojilerini kullanarak görsel ve video içerik oluşturma, ses ve müzik üretimi gibi yaratıcı süreçleri hızlandırmayı; büyük veri setleri ile çalışma, PDF belgelerini özetleme ve hızlı sunum hazırlama gibi işlevsel becerileri öğreneceklerdir. Bu eğitim, günümüzün hızla değişen iş dünyasında rekabet avantajı elde etmek isteyen her seviyedeki profesyonel için idealdir.

Hedef Kitle: Çalışanlar ve yöneticiler

Amaç: Eğitim, güncel yapay zeka araçlarını etkili bir şekilde kullanma bilgisini vererek, çalışanların zaman yönetimini iyileştirmelerine ve iş akışlarını daha verimli hale getirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

İçerik:

  • Görsel ve Video Oluşturma
  • Ses ve Müzik Oluşturma
  • Veri ile Çalışma
  • PDF Belgeleri ile Çalışma
  • Hızlı Sunum ve Web Sitesi Hazırlama