Yapay Zeka ve Toplum Eğitimi

Yapay zeka sadece bir teknoloji değil, sosyo-teknik bir olgu. Bu teknoloji, büyük küresel sorunları çözebilme kapasitesi kadar, yol açabileceği önemli sosyal sorunlarla da bir belirsizlik ortamı oluşturuyor. Herkesin alması gereken bu eğitimde, yapay zekanın çalışma hayatına ve sosyal hayata etkilerini öğreniyor; yapay zeka ön yargısının sebeplerini ve sonuçlarını tartışıyoruz..

Hedef Kitle: Çalışanlar ve yöneticiler

Amaç: Yapay zekanın çalışma hayatına, sosyal hayata etkilerini anlamak ve yapay zeka ön yargısının ne olduğunu öğrenmek.

İçerik:

  • Yapay Zekanın Çalışma Hayatına Etkileri
  • Yapay Zekanın Sosyal Hayata Etkileri
  • Yapay Zekanın Kültürel Etkileri
  • Yapay Zeka Önyargısı