Yapay Zeka ve Sivil Toplum Kitabı Yayında!

Son yıllarda, yapay zeka (YZ) teknolojisindeki gelişmeler hızlandı. Endüstriyel otomasyonda, devletlerin yönetim ve yönetişim süreçlerinde ve günlük hayatta kişisel asistanlar olarak, YZ’nin potansiyeli ve etkisi giderek daha belirgin hale geliyor. Bu sosyo-teknik konunun odağında ise YZ’nin toplumları nasıl etkilediği ve toplumların geleceğini nasıl şekillendireceği yer alıyor. 

“Yapay Zeka ve Sivil Toplum: İyi Amaçlar İçin Yapay Zeka” kitabı ile sivil toplum çalışanları ve gönüllülerine yapay zeka ve toplum ilişkisi üzerine derinlemesine bir bakış sunmayı amaçlıyoruz. Kitap, yapay zekanın temel bileşenlerini, türlerini ve toplumsal etkilerini inceliyor. Yapay zeka ile demokrasi, toplumsal katılım, medeni haklar, etik ilke ve düzenleyici çerçevelerin nasıl şekillendiğini ele alıyor.

Sivil toplum, bireylerin ve toplumların yaşamlarında önemli bir rol oynar. Yapay zeka ise bu rolü dönüştürmekte ve genişletmekte. Kitapta, YZ’nin politik karar verme, gözetim, önyargı ve sosyal eşitlik konularındaki rolleri üzerinde duruluyor. Ayrıca, teknolojinin sivil toplum örgütlerinde nasıl bir fayda sağladığına, dezavantajlı gruplara nasıl erişim sağlayabileceğine ve yapay zekanın iş ve istihdam üzerindeki etkileri ile bu etkileri hafifletmek için olası stratejiler üzerine de bilgiler sunuluyor.

Kitap, sivil toplumun ve yapay zekanın kesişiminde, güven ve sosyal uyumun nasıl teşvik edilebileceği veya zayıflatılabileceği konularında da kapsamlı bir bakış sunuyor. Hem ulusal hem de uluslararası sivil toplum örgütleri ve platformları hakkında bilgilerle, yapay zekanın sivil toplum için sunduğu fırsatları ve riskleri dengede tutma yollarını sorguluyor..

Dijital İletişim Uzmanı Özgür Kurtuluş tarafından hazırlanan “Yapay Zeka ve Sivil Toplum: İyi Amaçlar İçin Yapay Zeka” kitabı, sivil toplum alanında çalışanlar, araştırmacılar, öğrenciler ve yapay zeka konusunda bilgi sahibi olmak isteyen herkes için rehber olacak nitelikte. Kitap ayrıca okuma, izleme ve eğitim önerileri ile bilginizi daha da genişletmenizi sağlayacak.

Kitabın PDF kopyasını buradan ücretsiz olarak edinebilirsiniz.