Yapay Zeka ve Sivil Toplum

İşlem tamamlanamadı. Lütfen tekrar deneyin.
İşleminiz tamamlandı.

Yapay Zeka ve Sivil Toplum

İyi Amaçlar için Yapay Zeka

Kitabı indirmek için lütfen formu eksiksiz doldurunuz. 

Kitap Hakkında

Bilim kurgu edebiyatı ve sinemasının hazırlayıcı etkisi yapay zeka teknolojisinin çeşitli sektörlerde yaygın olarak kullanımının, insanlar tarafından sorgulanmadan kabul edilmesini sağladı. Ancak, her teknoloji gibi bu teknolojinin de kimler tarafından hangi amaçlarla kullanıldığı, toplumun her kesimini ilgilendiren önemli bir konu.

Çünkü insanlık tarihinde, insandan bağımsız bir şekilde, insanın söylediklerini anlayabilen ve ona anlamlı cevaplar verebilen makinelerle etkileşime giren ilk nesiliz. İnsanlığın üç yüz bin yıllık serüveninde ilk defa inorganik bir yaşam formunu oluşturmanın arifesindeyiz. Dolayısıyla bu teknolojinin yol açacağı sonuçların ne olacağı konusu, insanlığın bugünü ve geleceği için son derece önem arz ediyor.

Bu teknolojiden kimler faydalanacak ve kimler zarar görecek? Kitabı hazırlama sebebimiz tam da bu sorunun cevabı ile ilgili. Devletlerin ve şirketlerin yapay zeka teknolojisi üzerindeki rekabeti korkutucu boyutlardayken, toplumun, bireyin ve insan haklarının yanında kimler duracak? Bu rekabetin dünyanın geleceğini nasıl etkileyeceği, sıradan insanlar için ne anlama geldiği ve sivil toplumun bu rekabetin oluşturduğu tehditlerle nasıl mücadele edebileceği kitabın ana eksenini oluşturuyor.

İçindekiler

Bu kitapta, yapay zeka teknolojisi ile ilgili şu soruların yanıtlarını arıyoruz:

 • Yapay zeka nedir? Temel bileşenleri, türleri ve kullanım alanları nelerdir?
 • Yapay zeka, demokratik süreçleri güçlendirmek ve sivil toplumda katılımı teşvik etmek için nasıl kullanılabilir?
 • Yapay zekanın kamu güvenliği ve sivil özgürlükler bağlamında gözetim ve izleme amacıyla kullanılmasının potansiyel riskleri ve faydaları nelerdir?
 • Yapay zeka destekli karar verme sistemleri sosyal önyargıları pekiştiriyor mu, eşitliği mi sağlıyor?
 • Yapay zeka teknolojisi ile, daha da kötüleşmesine sebep olmadan, eşitsizlik ve iklim değişikliği gibi acil sosyal ve çevresel sorunları nasıl ele alabiliriz?
 • Sivil toplumda yapay zekanın geliştirilmesine hangi etik ilkeler ve düzenleyici çerçeveler rehberlik etmelidir?
 • Yapay zekanın sunduğu zorlukları ve fırsatları ele almak için yapay zeka geliştiricileri, politika yapıcılar ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini nasıl geliştirebiliriz?
 • Yapay zeka teknolojilerinin başta marjinal gruplar olmak üzere toplumun tüm üyeleri için erişilebilir ve faydalı olması için ne gibi önlemler alınabilir?
 • Yapay zeka, sivil toplumdaki iş ve istihdamın geleceğini nasıl etkileyebilir ve olası olumsuz sonuçları azaltmak için hangi stratejiler uygulanabilir?
 • Sivil toplum kuruluşları, faydalanıcılarına hizmet etme ve onların savunma kapasitelerini artırmak için yapay zeka nasıl kullanabilir?
 • Yapay zeka, sivil toplumdaki güven ve sosyal uyumun gelişmesine hangi şekillerde katkıda bulunabilir veya zarar verebilir?