Veri Okuryazarlığı Eğitimi

“Veri Okuryazarlığı” eğitimi, pazarlama, satış ve finans ekiplerinin veriye dayalı karar verme süreçlerinde etkinliklerini artırmayı hedeflemektedir. Bu eğitim programı, veri okuryazarlığının anlamı ve kapsamını detaylı bir şekilde ele alarak, katılımcılarına veri toplama, temizleme, düzenleme teknikleri ve veri stratejisi oluşturma konularında temel beceriler kazandırır. Ayrıca, farklı grafik türlerini ve kullanım yerlerini öğrenerek, veri görselleştirme yöntemleri ve hikaye anlatıcılığı ile verilerin daha etkili bir şekilde sunulmasını sağlamayı amaçlar.

Hedef Kitle: Pazarlama ve iletişim ekipleri, marka yöneticileri

Amaç: Bu eğitim, ekiplerin veriye dayalı içgörülerle stratejik kararlar alabilmesine olanak tanıyarak iş sonuçlarını iyileştirmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

İçerik:

  • Veri okuryazarlığının anlamı ve kapsamı,
  • Veri toplama, temizleme ve düzenleme,
  • Grafik türlerini ve kullanım yerleri,
  • Veri stratejisi oluşturma,
  • Veri görselleştirme yöntemleri ve hikaye anlatıcılığı.