STGM STOK Öğrenme Platformu Danışmanlığı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezinin (STGM) sivil toplum örgütlerinin kapasitelerini güçlendirmek için planladığı dijital öğrenme sistemi STOK’un tasarlanması ve içerik geliştirme süreçlerine danışmanlık yaptık. Süreç içinde, Dijital Öğrenim Tasarımı Kılavuzu, Dijital Öğrenme için İçerik Geliştirme Kılavuzu hazırladık. Video, metin, animasyon, podcast vb. içeriklere yönelik olarak senaryo şablonları geliştirdik.

STGM çalışanlarına yönelik olarak hazırladığımız Dijital Öğrenim Tasarımı Kılavuzunu, bir ÖYS sisteminin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerin yer aldığı ATGUD modeli üzerinden geliştirdik. Buna göre, Analiz, Tasarım, Geliştirme, Uygulama ve Değerlendirme süreçlerini tanımladık.

STOK eğitimleri hazırlayan uzmanlara ve STGM çalışanlarına yönelik olarak hazırladığımız İçerik Geliştirme Kılavuzu, içerikleri tasarlamak ve içerik üretim sürecini planlamak için ürettik. Mevcut materyallerin dijital öğrenmede kullanılması, etkileşim tasarımı, metin, video, ses dosyalarının üretimi ve kullanımı, asenkron ve senkron içeriklerin geliştirilmesi, değerlendirme (test) tasarımı vb. konularda yönlendirmelerde bulunduk.

Konu anlatım videoları, konsept videolar, eğitim notları, podcast ve değerlendirme testleri için şablonlar hazırladık.

Proje Web Sitesi: www.stgm.org.tr/stok-ogrenme-platformu