STGM Dijital İletişim ve Yönetişim Eğitimleri

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği, kapasite güçlendirme çalışmalarıyla, Türkiye’de hak temelli sivil toplum örgütlerinin güçlenip daha etkin çalışmalar yapmalarına destek olmaktadır. Bu çerçevede STÖ’lerin dijital alandaki kapasitelerini güçlendirmek için eğitim çalışmaları yapmaktadır. 2018’den bugüne STGM ile dijital kapasite güçlendirme eğitimlerinde birlikte çalışıyoruz. Bu çerçevede yüz yüze, online eğitimler düzenlemekte, mentorluk çalışmaları yapmaktayız.

STGM ile birlikte düzenlediğimiz yüz yüze eğitimlerle bugüne kadar 500’ye yakın sivil toplum örgütüne ulaşmayı başardık. 2021 yılında STGM’nin Sivil Toplum Okulu (STOK) adıyla online eğitim platformunun açılmasıyla birlikte eğitimlerinizi bu platforma taşıdık. Herkes Dijital Sever adındaki bu eğitim serisi ile yüz yüze ve online eğitimlerimizin tamamını dijitale taşıdık.

STGM ile birlikte gerçekleştirdiğimiz kapasite güçlendirme çalışmalarında aşağıdaki konu başlıklarında eğitimler verdik ve atölye çalışmaları yaptık.

>> Dijital Çağda İletişim ve Halkla İlişkiler

>> STÖ’ler için Dijital İletişim Stratejisi ve Planı

>> STÖ’ler için Dijital Yönetişim ve Ağ Odaklı Örgütlenme

>> Sosyal Medya İletişimi

>> Dijital Okuryazarlık

>> Dijital İçerik Geliştirme ve Hikaye Anlatıcılığı

>> Veri Okuryazarlığı ve Veri Görselleştirme

Proje Web Sitesi: https://www.stgm.org.tr/sivil-toplum-okulu-stok/herkes-dijital-sever