LİSTAG Derneği Dijital İletişim Danışmanlığı

LİSTAG, eşcinsel, biseksüel, trans, interseks aileleri – ağırlıklı olarak anne ve babalarından – ve yakınlarından oluşan bir sivil toplum örgütüdür. Temel amacı, yaşadıkları zorlukları ve deneyimlerini paylaşma ihtiyacı duyan ailelerin birbirlerine destek olması ve çeşitli eğitim, savunuculuk, lobicilik faaliyetleri ile LGBTi+ bireylerin haklarını savunmaktır.

LİSTAG ile birlikte yürüttüğümüz iletişim danışmanlığı çalışması bir ihtiyaç analizi toplantısın ile başladı ve bu toplantı sonucunda belirlenen konular doğrultusunda süreç tasarlandı.

LİSTAG gönüllü ve çalışanlarına yönelik olarak dijital çağda iletişim hakkında genel farkındalık eğitimlerinin ardından, haftada bir toplanarak atölye çalışmaları yaptık ve LİSTAG’ın iletişim çalışmalarını değerlendirdik. Yaklaşık 6 ay süren danışmanlık ve mentorluk süreci sonunda LİSTAG çalışanları ile birlikte Dijital İletişim Stratejisi ve İçerik Planı dokümanlarını oluşturduk. Çeşitli içerik çalışmalarına destek olduk.

LİSTAG ile çalıştığımız başlıca konular şunlardır:

Strateji, Konumlanma ve Planlama >> Kurumsal İletişim Çalışması, Dijital İletişim Stratejisi ve Planı

Farkındalık Eğitimleri >> Dijital Kültür, Dijital Yönetişim, Dijital Güvenlik, Kitlesel Kaynak Geliştirme

Uygulamalı Eğitim ve Atölyeler >> Dijital Savunuculuk ve Kampanya, Dijital İçerik ve Hikaye Anlatıcılığı, Sosyal Medya İletişimi (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin), Google Workspace ve Google Araçları, Web Sitesi, E-Bülten, İnternet Reklamcılığı, Veri Görselleştirme, Ölçümleme

LİSTAG Web Sitesi: listag.org