Sorumlu Yapay Zeka Kullanımı

Bu eğitim, çalışanlara yapay zekanın iş hedeflerine yönelik etkin kullanımından kişisel veri güvenliğine, sorumlu kullanım ilke ve pratiklerine kadar geniş bir yelpazede bilgi sunmayı amaçlamaktadır. Katılımcılar, yapay zeka araçlarının iş süreçlerine nasıl entegre edilebileceğini keşfedecek, veri güvenliği konusunda kritik öneme sahip uygulamaları öğrenecek ve yapay zekanın sorumlu kullanımı için gereken etik ilkeleri içselleştirecektir. Bu eğitim, teknolojinin potansiyelini maksimize ederken olası riskleri minimize etmeyi amaçlayan her seviyeden profesyonel için idealdir.

Hedef Kitle: Çalışanlar ve yöneticiler

Amaç: Bu eğitim ile yapay zeka etiğine odaklanarak, teknolojinin gücünden faydalanırken aynı zamanda bireylerin ve toplumun haklarına saygı duyulmasını sağlayacak bilinçli kararlar almayı öğrenmek hedeflenmektedir.

İçerik:

  • Yapay Zeka Araçlarını İş Hedefleri için Kullanma
  • Yapay Zeka ve Kişisel Veri Güvenliği
  • Sorumlu Yapay Zeka Kullanımı
  • Yapay Zeka Etiği