Gazeteciler Cemiyeti Dijital Gazetecilik Eğitimleri

Gazeteciler Cemiyeti tarafından gazeteci ve iletişim öğrencileri için geliştirilen eğitim platformu GC Akademi için dijital gazeteciliğe yönelik eğitimler hazırladık. Eğitimler, senkron (eşzamanlı) ve asenkron (farklı zamanlı) olarak hibrit (karma) bir şekilde planlandı. Katılımcılar kendi hızlarında asenkron bölümleri tamamladılar ve senkron oturumda sorularını sordular. Hazırladığımız beş eğitim modülünde aşağıdaki konular ele alındı:

1. Dijital Gazeteciliğe Giriş

>> Dijital Çağda Gazetecilik 

>> Dijitalde Bilgi Toplama

>> Dijitalde Haberi oluşturma

>> Dijitalde Haberi Yaygınlaştırma

>> Mobil Gazetecilik

2. Gazeteciler için Sosyal Paylaşım Araçları

>> Sosyal Medya ve Gazetecilik

>> Sosyal Medya Mecraları: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube

3. Gazeteciler için Sayısal Mecra Oluşturma

>> Web Yayıncılığı

>> SEO Uyumlu İçerik Üretmek

>> WordPress ile Haber Web Sitesi Tasarlama

>> Medium Yayıncılığı

>> Knightlab Araçları: Storymap, Timeline, Storyline, Soundcite, Juxtapose

4. Veri Gazeteciliğine Giriş

>> Dijital Çağda Veri ve Açık Veri

>> Veri Etiği ve Hukuk

>> Veri Düzenleme ve Temizleme: Google Tablolar, Google Data Studio, Tableau, Tags, Open Refine

>> Veri Analizi ve Görselleştirme: Google Data Studio, Tableau, Datawrapper, Flourish

>> Veri Hikayeciliği

5. Gazeteciler için Çevrimiçi Toplantı Yönetimi

>> Çevrimiçi Toplantı Planlama ve Yönetimi

>> Google Meet, ZOOM, Microsoft Skype

Proje Web Sitesi: egitim.gc-tr.org