Etkileşim Odaklı Sosyal Medya Yönetimi

“Etkileşim Odaklı Sosyal Medya Yönetimi” eğitimi, markaların sosyal medya platformlarında etkileşimi maksimize etmek ve hedef kitleleriyle daha etkili bir şekilde iletişim kurmak için gerekli stratejileri ve teknikleri öğrenmelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu eğitim programı, sosyal medya algoritmalarının anlaşılması, platformların özelliklerine göre içerik üretimi, etkileşim odaklı stratejiler geliştirme ve topluluk yönetimi gibi konuları kapsamaktadır.

Hedef Kitle: Pazarlama ve iletişim ekipleri, marka yöneticileri

Amaç: Bu eğitim, katılımcılarına sosyal medya dünyasında başarılı kampanyalar yürütme ve marka sadakatini artırma konusunda derinlemesine bilgi ve beceri kazandıracaktır.

İçerik:

  • Sosyal Medya Algoritmaları
  • Sosyal Medya Platformlarının Özellikleri
  • Etkileşim Odaklı İçerik Üretimi
  • Sosyal Medyada Topluluk Yönetimi