Dijitalleşme, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ne ulaşılmasına nasıl yardımcı olabilir?

Dijitalleşme küresel ölçekte heyecan uyandıran ve derin etkiler yaratan bir potansiyele sahiptir. Bu teknolojiler, mali katılımı teşvik eder, hükümetlerin ve kamu hizmetlerinin sunum verimliliğini artırır ve bireyler için seslerini duyurabilecekleri platformlar ve kanallar oluşturur. Dijitalleşme, ulusları, toplulukları, ekonomileri ve toplumları dönüştürme kapasitesine sahip olup, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) ulaşmada kritik bir katalizör görevi görebilir.

2015’te kabul edilen SKA’lar, insanlık, gezegen, refah ve evrensel barış için küresel bir harekete geçirme çağrısıdır. Ancak, COVID-19 pandemisi, iklim değişikliği ve çatışmalar gibi mevcut krizler, birçok SKA’nın gerçekleştirilmesini engelledi. Bazı bölgelerde ve bağlamlarda ilerlemeler yavaşladı, durdu ya da geriledi. 2030 SKA hedef tarihine doğru, bu kritik amaçlara ulaşmak için küresel topluluğun odaklanmış ve acil eylemlere ihtiyacı bulunmaktadır. Bu perspektifte, dijital teknolojinin üç anahtar rolü bulunmaktadır:

  1. Hayati hizmetlerin sunulmasında esas bir platform ve kanal olarak;
  2. SKA’ların her birinin gerçekleştirilmesine yönelik veri ve içgörü sağlama aracı olarak;
  3. Genel ilerlemenin katalizörü olarak.

Bu, Küresel Amaçlara ulaşmak için yenilikçi çalışma, düşünme ve finansman yöntemlerini gerektirir.

Ancak, bu rollerin gerçekleşmesi otomatik değildir ve dijital teknolojiler evrensel bir çözüm değildir. Aynı zamanda tarafsız değillerdir ve kapsayıcı ve bilinçli bir şekilde uygulanmalıdırlar. Dijital teknolojilerin çarpan etkisi hem olumlu hem de olumsuz olabilir; bu nedenle, bu teknolojilerin eşitsizliği derinleştirmemesi, pekiştirmemesi veya artırmaması için dikkatli olunmalıdır, özellikle cinsiyet, coğrafi konum ve geniş dijital ve veri uçurumları göz önünde bulundurularak.

Dijital dönüşümde kapsayıcı yaklaşımların benimsenmesi – bireyleri ve insan haklarını merkeze alarak – dijitalleşmenin risklerini proaktif olarak ele almayı ve hiç kimsenin geride bırakılmamasını sağlamak için kritiktir. Bu, dijital teknolojilerin avantajlarını maksimize etmeyi ve bu avantajları sürdürmeyi, aynı zamanda ilişkili riskleri ele almayı ve minimize etmeyi içerir.

Aşağıda, dijitalleşmenin, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ne ulaşılmasına nasıl yardımcı olabileceği ile ilgili 17 fikir öne sürülmüştür:

Bankaya veya mobil para hesaplarına bağlı dijital kimlikler, sosyal koruma kapsamının teslimatını iyileştirebilir ve uygun yararlanıcılara daha iyi ulaşılmasını sağlayabilir. Dijital teknolojiler, sosyal koruma programlarının tasarımında sızıntı, hata ve maliyetleri azaltmaya yardımcı olabilir.

Dron teknolojisi mahsulleri izleyebilir ve ne kadar suya ihtiyaç duydukları hakkında bilgi sağlayabilir. Mobil uygulamalar aracılığıyla sunulan yazılım sistemleri, çiftçilerin ne zaman ekeceklerine, gübreleyeceklerine, sulayacaklarına ve mahsullerini hasat edeceklerine karar vermelerine yardımcı olmak için verileri izleyebilir ve analiz edebilir.

Yeni platform tabanlı aşı teknolojileri ve akıllı aşı üretim teknikleri, daha kaliteli aşıları daha fazla sayıda üretmeye yardımcı olur. Açık kaynak platformları, aşı teslimatını hızlandırmaya ve ölçeklendirmeye yardımcı olabilir.

Erişilebilir ve uygun fiyatlı bağlantı, gençlerin açık, ücretsiz ve yüksek kaliteli dijital beceri ve eğitim platformlarını kullanmasına olanak tanır. Akıllı dijital platformlar yerel dillerde erişilebilir hale getirilebilir ve müfredatın uluslararası kabul görmüş standartlar ve sertifikalara göre düzenlenmesi için kullanılabilir.

Bağlantı, kadınların ve kız çocuklarının bilgiye erişmesine ve güvenlikleri ve gelişmeleri için iletişim kurmasına olanak tanır. Kızların destek hizmetlerine ulaşmasına, cinsel ve üreme sağlığı hakkında bilgi edinmesine ve görüşlerini ifade etmesine izin verebilir.

Nesnelerin İnterneti’ne dayalı hassas sulama ve sızıntı yönetim sistemleri, su kaynaklarının izlenmesine ve yönetilmesine olanak tanır. Kentsel alanlarda yapay zeka sistemleri, hava tahminleri ve çatı sayısı gibi verileri kullanarak yağmur suyu akışını belirler.

Yeni nesil dijital ağlar daha düşük enerji tüketimine sahiptir ve akıllı şebekeler elektrifikasyonu ve daha uygun fiyatlı bağlantıyı destekleyebilir. Yapay zeka teknolojisi, elektrik tesislerinin tahmini bakımı için kullanılabilir ve otomatik yedekleme sağlanarak aksama süresi sınırlandırılabilir.

İnternet erişimi, daha fazla iş yaratır. İnternet erişimi olan bölgelerde işgücüne katılım ve ücretler artmaktadır. Yerel dilde videoların ve akıllı telefonlarda karar destek uygulamalarının kullanılması, daha iyi işlerle sonuçlanan kişiselleştirilmiş tavsiyeleri destekler.

Mobil dijital teknolojiler, yüksek kaliteli iletişim altyapısı ve ağlarının hizmet verilmeyen uzak ve kırsal alanlara yayılmasını sağlamaktadır. Veri ve yapay zeka teknolojileri, tarım ve üretim gibi kilit sektörlerde yeniliği ve üretkenliği hızlandırabilir.

Mobil para gibi dijital kamu malları ve uygulamalar, kadınlar ve kız çocukları, kırsal topluluklar ve yerinden edilmiş kişiler dahil olmak üzere toplumun tüm üyeleri için finansal ve diğer hizmetlere erişim sağlamaktadır.

Akıllı sistemler, trafik sinyallerini yönlendirmek ve kentsel alanlarda yolcuların verimli akışını en üst düzeye çıkarmak için uzak sensörlerden gelen bilgileri kullanmaktadır. Güvenli ulaşımı savunmasız ve hizmet verilmeyen topluluklar için tasarlamada kullanılabilirler.

3D baskı, Nesnelerin İnterneti, büyük veri, bulut bilişim ve blok zincir gibi dijital teknolojiler, özellikle imalat endüstrisinde döngüsel ekonomiyi ve tedarik zinciri esnekliğini destekleyebilir.

Bilgi ve iletişim teknolojisi çözümlerinin, yaydıklarından yaklaşık 10 kat daha fazla karbon dioksiti azaltmaya yardımcı olabilir. Dijital teknolojiler, ekolojik tasarımla birlikte kullanıldığında, ürünlerde kullanılan doğal kaynak miktarını %90’a kadar azaltmaya yardımcı olabilir ve malzeme ekstraksiyonunun etkisini azaltabilir.

Uydu görüntülemesi ve makine öğrenimi, okyanustaki 5 trilyon plastik çöp parçasını bulup toplamaya yardımcı olabilir. Çevrimiçi portallar ve mobil tabanlı araçlar, plastik tedarik zincirini birbirine bağlayabilir, atık malzemelerin akışını izleyebilir ve plastik atık için şeffaf dijital pazarlar oluşturmaya yardımcı olabilir.

Nesnelerin İnterneti’ne bağlı sensörler ve monitörler, bulut tabanlı veri platformları, blok zincirli izleme sistemleri ve dijital ürün pasaportları, değer zincirlerinde çevresel ve sosyal etkilerin ölçümü için yeni yetenekler açar.

İyi tasarlanmış ve uygulandığında, kamu teknolojileri ve kamu hizmetleri, insanların kamu hizmetlerine erişmesine, israfı ve yolsuzluğu azaltmasına ve kamu kurumlarının ihtiyaçları daha etkili bir şekilde hedeflemesini sağlayan veriler oluşturmasına olanak tanır.

Devletler, özel sektör ve sivil toplum arasındaki ortaklıklar, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda kalkınma için çözümler sağlamak amacıyla dijital araçların kapasitesinden yararlanmaktadır. Örnekler arasında Dijital Kamu Altyapısı İttifakı, Dijital Çevresel Sürdürülebilirlik Koalisyonu ve afet müdahalesi için kamu-özel sektör ortaklıkları yer almaktadır.

Kaynak: SDG Digital Acceleration Agenda