Dijitalleşen Ne?

Dijitalleşme, güncel teknolojilerin bir organizasyon ya da kurumun işleyişinde etkin olarak kullanılmasıdır. Şimdi bu teknolojileri bazı alanları nasıl değiştirdiğine, neleri dijitalleştirdiğine bir bakalım. 

Süreçler dijitalleşiyor: Birim zamandaki çıktıyı arttırmaya dönük, insan hatasından kaynaklanan kalite problemlerini ortadan kaldırma potansiyeline sahip, esneklik ve hız sağlayan yıkıcı teknolojiler iş süreçlerini hızla dijitalleştirmektedir. 

Ürünler dijitalleşiyor: Nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojileri ürünlerin doğasını değiştiriyor. Ürünler; bağlantılı, hisseden ve akıllı hale geliyor. 

Çalışanlar dijitalleşiyor: Kas gücü gerektiren işler ve rutin karar mekanizmaları giderek robotik ve yapay zeka teknolojileri ile karşılanıyor. İnsani özellikleri ile katma değer katan, vasıflı insan gücü öne çıkıyor.

Tüketiciler dijitalleşiyor: Tüketiciler, müşteri olmanın yanı sıra, gönüllü çalışanlar, veri sağlayıcılar, ürün geliştirme ve pazarlama uzmanları, satış temsilcileri, yazılım guruları ve çok daha fazlasına dönüşerek üretim ve dağıtım sistemlerinin aktif bir parçası haline geliyorlar. Müşterilerin dijitalleşmesi, markaların pazarlama faaliyetlerini de dijitalleştiriyor. Dijitalleşen pazarlama, kurumların müşterilerin ihtiyacına göre şekillenen, en uygun ürün ve hizmetlerin, en yenilikçi ve özel deneyimlerle sunulmasını amaçlıyor. 

Deneyim dijitalleşiyor: Deneyim, insanların fiziksel ve bilişsel ergonomisi, içinde yaşadıkları sosyal ve kültürel faktörler ile ürün ve hizmetlerin etkileşimidir. Dijitalleşme organizasyonlar için bu deneyimi iyileştirmek için bir fırsat olduğu gibi, öngörülemez olumsuz sonuçlar da doğurabilir. 

Finansman dijitalleşiyor: Para ve finansal değer taşıyan evraklar dijitalleşiyor. Ödeme ve kredi sistemleri artık mobil bir alt yapıya kavuştu. Ticaret bu altyapı üzerinden yükseliyor.

Mekanlar dijitalleşiyor: Çalışma ofisleri, mağazalar, fabrikalar, güvenlik için, satışları arttırmak için, enerji tasarrufu için, kazaları önlemek için, konforu arttırmak için hızla dijitalleşiyorlar. 

Ekipmanlar dijitalleşiyor: Nesnelerin interneti ve benzeri birçok teknoloji ile iş süreçlerinde kullanılan her ekipman dijital olarak kontrol ediliyor, konumları takip ediliyor, veri topluyor, verileri değerlendiriyor, kendini tamir ediyor.

İş modelleri dijitalleşiyor: Geleneksel iş modellerinin yerini platform iş modelleri alıyor.  Aracılar ortadan kalkıyor. Üretici ve tüketiciyi bir araya getiren platformlar yaygınlaşıyor. 

Ekosistemlerin dijitalleşiyor: Tedarik zincirleri, lojistik ağları, kentler, sektorel ekosistemler artık tamamen internet alt-yapısıyla çalışır hale geliyorlar. Gelişen her yatay teknoloji bu ekosistemlerde yapısal değişimlere sebep oluyor. İnternet herşeyin altyapısı haline geliyor. 

İnsan hayatının hemen her alanı dijitalleşmeden nasibini alıyor. Bu sürecin artarak devam edeceği de ortada. Dijitalleşme ve dijital dönüşümün gerekliliği tartışmaları özellikle Covid-19 pandemisi ile birlikte sona erdi. Bu süreçte üretimin devam edebilmesi, tedarik zincirinin durmaması, satışların durmaması için e-ticaret, şirket çalışanlarının ofis dışında çalışma yapabilmesi, toplantılar gibi birçok konunun dijital dünyada çözümlerle desteklendiğini, bu çözümlerin kullanılmasının zorunlu olduğunu bizzat deneyimledik.