Dijital Okuryazarlık Eğitimi

“Dijital Okuryazarlık Eğitimi”, dijital çağın iş yaşamımız üzerindeki etkilerini anlamak ve bu yeni ortamda bilinçli bir şekilde hareket edebilmek için tüm çalışanlara yönelik tasarlanmıştır. Eğitim, dijitalleşmenin iş dünyasındaki dinamiklerini, haber akışları ve medya kanallarındaki değişimleri, sahte haberler ve nefret söylemi ile mücadele yöntemlerini kapsamaktadır. Ayrıca, arama motorlarının çalışma prensipleri, etkili arama teknikleri ve dijital güvenlikle ilgili temel bilgiler gibi önemli konuları da içermektedir.

Hedef Kitle: Tüm çalışanlar

Amaç: Bu eğitim, katılımcılara dijital dünyada daha bilgili, güvenli ve etkili bir şekilde navigasyon yapabilme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

İçerik:

  • Dijitalleşmenin iş yaşamındaki etkileri
  • Dijital çağda haber ve haber kanallarındaki değişim, sahte haber ve nefret söylemi
  • Arama motoru çalışma prensiplerini, arama operatörleri
  • Dijital güvenlikle ilgili temel bilgiler