Dijital Liderlik Eğitimi

Dijital liderlik eğitimi, yöneticiler ve proje ekipleri için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Bu eğitim, yıkıcı dijital teknolojilerin tanımını, bileşenlerini, gereksinimlerini, kullanım alanlarını ve risklerini kapsayarak katılımcılara bu teknolojilerin farklı sektörlerde nasıl uygulanabileceğini ve gelecekteki projeksiyonlarını anlatmaktadır. Dijital dönüşüm ve dijitalleşme süreçlerinin temel prensiplerini öğrenerek, katılımcılar bu bilgileri iş dünyasının çeşitli alanlarında uygulama fırsatı bulacaklar.

Hedef Kitle: Tüm yöneticiler, proje ekipleri

Amaç: Bu eğitim, iş dünyasında dijitalleşme sürecini yönetme ve liderlik yapma konusunda derinlemesine bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.

İçerik:

  • Yıkıcı dijital teknolojilerin tanımı ve bileşenleri
  • Bu teknolojilerin gereksinimleri, kullanım alanları ve riskleri
  • Bu teknolojilerin farklı sektörlerde uygulamaları ve gelecek projeksiyonları
  • Dijital dönüşüm ve dijitalleşme süreçleri