Dijital İletişim Stratejisi Eğitimi

“Dijital İletişim Stratejisi” eğitimi, markaların dijital dünyada nasıl etkili bir şekilde konumlanacaklarını ve hedef kitleleriyle nasıl etkili bir iletişim kuracaklarını öğrenmeleri için kapsamlı bir program sunar. Bu eğitim; değer önerisi belirleme, hedeflerin ve hedef kitlelerin netleştirilmesi, dijital varlıkların ve mecraların etkin kullanımı, içerik türlerinin seçimi ve dijital reklamcılık stratejilerinin geliştirilmesi gibi önemli konuları ele alır. Ayrıca, katılımcılara ölçme ve değerlendirme teknikleri üzerinden kampanyalarının performansını nasıl analiz edecekleri ve iyileştirecekleri konusunda derinlemesine bilgi sağlar.

Hedef Kitle: Pazarlama ve iletişim ekipleri, marka yöneticileri

Amaç: Bu eğitim,, dijital çağda markaların rekabet avantajı elde etmeleri için gereken becerileri ve stratejileri sunmayı amaçlamaktadır..

İçerik:

  • İletişim Stratejisi Geliştirme
  • Değer Önerisi, Hedefler ve Hedef Kitle,
  • Dijital Varlıklar, Mecralar ve İçerik Türleri
  • Dijital Reklamcılık
  • Ölçme ve Değerlendirme