Denge ve Denetleme Ağı

Denge ve Denetleme Ağı (DDA), toplumun çeşitli kesimleri ile farklı siyasi görüşlerden ulusal/yerel düzeyde 300’e yakın sivil toplum örgütünün ve on binlerce destekçi ile takipçinin, katılımcı ve çoğulcu demokrasinin güçlenmesi için bir arada mücadele ettiği bir platform. 2011 yılında yeni anayasa çalışmaları sırasında oluşturulan paltform Temmuz 2012’den bu yana izleme, politika üretimi, kamuoyu oluşturma ve savunuculuk yöntemlerini kullanarak, Türkiye’nin demokratikleşmesi için denge denetleme sisteminin güçlendirilmesine katkı sunmak için çabalıyor.

İstanbul Politikalar Merkezi tarafından yürütülen Denge ve Denetleme Ağı projesinin, kurumsal kimlik çalışmalarını, web sitesi ve sosyal medya tasarımlarını yaptık. Basılı yayınların tasarımını ve İletişim Planı’nı hazırladık. 

Proje Web Sitesi: dengedenetleme.org

Leave a Comment