CLIP 2 Toplum Temelli Yerel İnisiyatifler İletişim Kapasitesi Güçlendirme Eğitimleri

GIZ (The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, Alman Uluslararası İşbirliği Topluluğu) tarafından yürütülen CLIP 2 (Toplum Temelli Yerel İnisiyatifler) Projesi çerçevesinde, mülteci hakları alanında çalışan, ADA Türkiye Ağı üyesi, sivil toplum örgütlerine yönelik iletişim kapasitesi güçlendirme eğitimlerine başlıyoruz. ADA Türkiye, Türkiye’deki mülteciler ve ev sahibi toplumun hassas bireyleri için bütüncül ve ihtiyaca yönelik sosyal hizmetler sağlayan sivil toplum örgütlerini bir araya getiren bir akran destek ağı. Üye derneklerin birbirleri ile iletişimini ve dayanışmasını güçlendirmeyi hedefleyen ağa GIZ, CLIP 2 Projesi çerçevesinde kapasite güçlendirme eğitimleri sunuyor.

CLIP 2, Türkiye’nin hizmet alamayan bölgelerinde koruma, gayri resmi eğitim ve sosyal uyum alanlarında sosyal hizmetler sağlayan yerel girişimleri destekler. Projenin amacı, mültecilerin ve ev sahibi toplulukların kırılgan sakinlerinin kişisel ve sosyo-ekonomik dayanıklılığını güçlendirmektir. Bu bağlamda, düzenli kapasite geliştirme faaliyetlerine ek olarak, CLIP 2, uygulama ortaklarına ihtiyaç temelli iletişim eğitimleri sunmaktır. Stratejik iletişim, dijital pazarlama, medya ilişkileri, iletişim kampanyaları planlama, dijital savunuculuk, hikaye anlatma ve içerik oluşturma üzerine eğitimler gerçekleştirmektedir.

Projenin iletişim eğitimleri bölümünde, eğitimi alacak sivil toplum örgütleri ile yapılacak anket ve odak grubu toplantıları ile eğitim içeriklerinin belirlenmesinin ardından, eğitim tasarımlarını ve içeriklerini tamalayacağız. Hibrit (çevrim içi ve yüz yüze) olarak 6-8 ana başlıkta düzenlediğimiz eğitimlerin her biri için etki raporları hazırlayacağız.