Dijitalleşme, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ne ulaşılmasına nasıl yardımcı olabilir?

Dijitalleşme küresel ölçekte heyecan uyandıran ve derin etkiler yaratan bir potansiyele sahiptir. Bu teknolojiler, mali katılımı teşvik eder, hükümetlerin ve kamu hizmetlerinin sunum verimliliğini artırır ve bireyler için seslerini duyurabilecekleri platformlar ve kanallar oluşturur. Dijitalleşme, ulusları, toplulukları, ekonomileri ve toplumları dönüştürme kapasitesine sahip olup, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) ulaşmada kritik bir katalizör görevi görebilir. 2015’te kabul edilen SKA’lar, insanlık, gezegen, refah ve evrensel barış için küresel bir harekete geçirme çağrısıdır. …

Daha fazlası…Dijitalleşme, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ne ulaşılmasına nasıl yardımcı olabilir?

Yapay Zeka ve Sivil Toplum Kitabı Yayında!

Son yıllarda, yapay zeka (YZ) teknolojisindeki gelişmeler hızlandı. Endüstriyel otomasyonda, devletlerin yönetim ve yönetişim süreçlerinde ve günlük hayatta kişisel asistanlar olarak, YZ’nin potansiyeli ve etkisi giderek daha belirgin hale geliyor. Bu sosyo-teknik konunun odağında ise YZ’nin toplumları nasıl etkilediği ve toplumların geleceğini nasıl şekillendireceği yer alıyor.  “Yapay Zeka ve Sivil Toplum: İyi Amaçlar İçin Yapay Zeka” kitabı ile sivil toplum çalışanları ve gönüllülerine yapay zeka ve toplum ilişkisi üzerine derinlemesine …

Daha fazlası…Yapay Zeka ve Sivil Toplum Kitabı Yayında!

Taktik ve Strateji: Fark Nedir ve Neden Önemlidir?

Strateji, bir hedefe ulaşmak için oluşturduğunuz planınızdır. Önce hedefleriniz, sonra stratejiniz gelir.

Taktik, stratejiyi uygulamak için atmanız gereken bireysel adımlar ve eylemlerdir. Stratejisiz hedefler sadece umutlar ve hayallerdir. Stratejisiz taktikler, yalnızca zaman alan görevlerdir. Bu bileşenler, sizi A Noktası’ndan B Noktası’na götüren bütünsel bir iş planı oluşturmak için birlikte çalışmalıdır.

Yetkinlik Temelli E-Öğrenme Tasarımı

Yetkinlik temelli online eğitim (e-öğrenme) yaklaşımında; dijital öğrenme tasarımı, belirli yeterliliklerin veya becerilerin belirlenmesi ile başlar ve öğrenenlerin her bir yeterlilik veya beceriyi kendi hızlarında edinmelerine ve geliştirmelerine olanak sağlar. Öğrenenler, ihtiyaç duydukları bir beceriyi veya yetkinliği öğrenebilirler (böylece o beceri ve yetkinliği öğrendiklerini gösteren bir rozet alırlar) veya bir dizi beceri ve yetkinlik içeren bir öğrenim programını tamamlarlar (böylece bir öğrenim programını tamamladıklarını gösteren bir sertifika alırlar).

Dijitalleşen Ne?

Dijitalleşme ve dijital dönüşümün gerekliliği tartışmaları özellikle Covid-19 pandemisi ile birlikte sona erdi. Bu süreçte üretimin devam edebilmesi, tedarik zincirinin durmaması, satışların durmaması için e-ticaret, şirket çalışanlarının ofis dışında çalışma yapabilmesi, toplantılar gibi birçok konunun dijital dünyada çözümlerle desteklendiğini, bu çözümlerin kullanılmasının zorunlu olduğunu bizzat deneyimledik. 

Dijital İletişim ve Yönetişim

Fikir, bilgi ve mesajların üretilmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaşması amacıyla internet tabanlı uygulamalar üzerinden yapılan iletişime genel olarak dijital iletişim diyoruz. Dijital iletişim, video, ses, metin veya animasyon gibi çeşitli dijital içerikler (dijital medyalar) kullanılarak, bilgisayar, tablet, akıllı telefon, oyun konsolu vb. dijital aygıtlar kullanılarak gerçekleşir.  Daha önce de belirttiğim gibi, dijital iletişimi geleneksel kitle  iletişiminden ayıran en önemli fark iki yönlülüğü yani etkileşimdir. Bu, alıcıların sadece sunulan içeriği almakla yetinmeyip, …

Daha fazlası…Dijital İletişim ve Yönetişim