Ankara Yapay Zeka Forumu Yapıldı!

Dijital PRO tarafından düzenlenen Ankara Yapay Zeka Forumu 6 Ocak’ta Impact Hub Ankara‘da yapıldı. Forumun ilk bölümünde İletişim Uzmanı Özgür Kurtuluş moderatörlüğünde gerçekleşen panele, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehtap Doğan; Rubiks Analytics Kurucusu Inan Utku Turkmen, PhD ve Dijital PRO Kurucu Ortağı İletişim Uzmanı Özgür Mehmet Kütküt katıldı.

Panelde şu konular öne çıktı;

1. Yapay zeka ve insan zekası arasında temel farklar bulunmaktadır; insan zekası bilinç, duygusal derinlik ve etik değerlere dayanırken, yapay zeka algoritmalar ve veri analizine dayanır. Bu yüzden, bu iki zeka türünün karşılaştırılması doğru olmaz.

2. Bilinç konusu, yapay zekanın gelişimiyle birlikte farklı bir perspektiften ele alınmalıdır. Yapay zekanın kendi bilincine sahip olup olmadığı, bu bilincin insan bilinciyle nasıl karşılaştırılabileceği gibi konular daha derinlemesine incelenmelidir.

3. Yapay zekanın kullanım amacı ve kontrolü, bu teknolojinin en önemli etik konularından biridir. Kimlerin bu teknolojiyi hangi amaçlarla kullanacağı, yapay zekanın toplumsal ve bireysel etkilerini belirleyecektir.

4. İyi niyetli amaçlarla kullanılan yapay zeka, küresel ve ulusal sorunların çözümünde kritik bir rol oynayabilir. Örneğin, iklim değişikliği, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve eğitimde fırsat eşitliği gibi konularda yapay zeka önemli katkılar sağlayabilir.

5. Yapay zeka etiği, gelişen teknolojilerle birlikte daha fazla önem kazanmaktadır. Yapay zekanın adil, şeffaf ve sorumlu bir şekilde kullanılması gerekmektedir.

6. Yapay zeka okuryazarlığı, insanların bu teknolojiyi anlamalarını ve etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamak için önemlidir. Bu, bireylerin yapay zekanın fırsatlarını ve risklerini daha iyi anlamalarını sağlayacaktır.

7. Yapay zeka uygulamalarının etik ve hukuki düzenlemelere tabi tutulması, kötüye kullanım risklerini azaltabilir ve toplumsal güveni artırabilir.

8. Yapay zekanın toplumsal etkilerinin, özellikle iş gücü piyasası ve eğitim sistemi üzerindeki etkilerinin dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

9. Yapay zeka araştırmalarında çeşitliliğin ve kapsayıcılığın teşvik edilmesi, bu teknolojinin daha adil ve kapsayıcı bir şekilde geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

10. Yapay zeka teknolojisinin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunması için, bu teknolojinin çevresel etkilerinin de dikkate alınması gerekmektedir.Panelin ardından düzenlenen forumda katılımcılar söz alarak düşüncelerini ve sorularını ilettiler. Forum sonunda aşağıdaki konularda çalışacak bir çalışma grubu oluşturulması kararlaştırıldı ve kayıtlar alındı.

1. Yapay Zeka Karar Alma Süreçlerinde Şeffaflık: Yapay zeka sistemlerinin karar verme süreçlerinde şeffaflık sağlanmalıdır. Bu, insanların yapay zekanın nasıl ve neden belirli kararlar aldığını anlamalarını ve gerektiğinde sorgulamalarını kolaylaştırır. Ayrıca, algoritmik önyargıları tespit etmek ve düzeltmek için de önemlidir.

2. Gizlilik ve Veri Güvenliği: Yapay zeka uygulamaları, kullanıcıların gizlilik haklarını korumalı ve verilerin güvenli bir şekilde işlenmesini sağlamalıdır. Kişisel verilerin yetkisiz kullanımı, izinsiz toplanması veya paylaşılması gibi risklerin önüne geçmek için etik standartlar ve güvenlik önlemleri şarttır.

3. Eşitlik ve Kapsayıcılık: Yapay zeka, toplumun tüm kesimlerine adil bir şekilde hizmet etmeli ve herhangi bir gruba karşı önyargılı olmamalıdır. Bu, algoritmalarda çeşitliliği ve tarafsızlığı sağlamak için veri setlerinin dikkatlice seçilmesini ve tasarım sürecinde çeşitli perspektiflerin dikkate alınmasını gerektirir.

4. Yapay Zeka ve İşgücü Etkileşimi: Yapay zeka uygulamalarının iş piyasasına etkileri dikkatle değerlendirilmeli ve olası iş kayıplarına karşı önlemler alınmalıdır. Aynı zamanda, yapay zekanın insan çalışanları destekleyici ve onların yeteneklerini artırıcı şekilde entegre edilmesi önemlidir.

5. Yapay Zeka Eğitimi ve Farkındalığı: Toplumun tüm kesimlerinde yapay zeka konusunda eğitim ve farkındalığın artırılması gerekmektedir. Bu, insanların yapay zekanın nasıl çalıştığını, potansiyel fayda ve risklerini anlamalarını sağlar ve bu teknolojinin etik ve sorumlu bir şekilde kullanımını teşvik eder.